Detail Cantuman Kembali

XML

Kitab Menerangkan Perkembangan Agama Islam di Minangkabau Semenjak Dahulu dari Syeh Burhanuddin Sampai ke Zaman Kita Sekarang


Muqaddimah
Adapun buku ini adalah untuk menerangkan perkembangan Agama Islam semenjak datang syekh Burhanuddin sampai kepada /3/ masa kita ini. Bagaimanakah peramalannya mula datang agama Islam dan bagaimana i’tikad nya, sebab amal ibadah yang kita sekarang ini bermacam-macam coraknya. Ada yang memakai asli, ada yang tidak. Adapula yang memasuki puasa menilik hilal lebih dahulu, adapula juga yang dengan melihat almanak saja. Ada yang sembahyang tarawih dua puluh rakaat ditambah witir tiga rakaat, ada yang delapan rakaat ditambah witir tiga jumlahnya sebelas rakaat. Adapula sembahyang Jum’at, khotbahnya berbahasa Arab, adapula yang diterjemahkan dengan bahasa daerah. Begitu pula dalam beri’tikad, ada yang memakai I’tikad ahli sunnah waljama’ah, ada yang I’tikad wahdatul wujud, da ada pula I’tikad Qadiriyah dan jabariyah. Itulah yang dikehendaki oleh sebagian saudara-saudara kita sampai dapat kita menjelaskan satu persatunya. Maka dengan membaca buku ini, maka dapat kita kejelasan. Itulah sebabnya buku ini kita tulis, karena tak tahu di asal mulanya itu yang menghebohkan kita, supaya kita jangan ragu dan bimbang beribadah dan beri’tikad. Maka bacalah buku ini dengan tenang. Dan adapula bermacam-macam Tarikat, seperti tarikat Naqsabandiyah, tarikat Saman, Tarikat Qadiriyah, Tarikat Sathariyah, dan lainnya. Yang menyusun buku ini H. Imam maulana Abdul manaf amin al-Khatib.

NONE
Electronic Resource
Melayu
Imam Maulana Abdul Manaf Amin al-Khatib
[s.a.]
Padang
126 hal.; 15x21 cm
Ukuran naskah 15 x 21 cm; blok teks 10 x 16 cm; jilidan buku; 19 baris tiap hlm.; penomoran hlm. menggunakan angka Arab; 148 hlm; tinta hitam; tulisan Arab; bahasa Melayu dan Arab; tanpa kolofon: ditulis oleh Imam Maulana Abdul Manaf Amin al-Khatib di Mushalah Nurul Huda Batang Kabung Koto Tangah Tabing Padang. Kondisi naskah: kondisi naskah masih bagus dan tulisannya dapat dibaca dengan jelas. Tulisannya dibingkai dengan dua garis halus warna hitam. Naskah ini milik Imam Maulana Abdul Manaf Amin al-Khatib, beralamat di Batang Kabung, Koto Tangah, Tabing, Padang.
LOADING LIST...
LOADING LIST...